TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 402-RT (4Tr)
Stops list
1. St. North
2. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
3. Ave. Geroiv Stalingradu (St. Geroiv Dnipra)
4. Torgovyy Complex (Geroiv Dnipra)
5. Metro Station Geroiv Dnipra
6. Obolonskyy Ave.
7. St. Geroiv Dnipra
8. St. Zoi Gayday
9. St. Marshal Tymoshenka
10. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
11. Fire Part
12. Metro Station Obolon
13. Sq. Druzhby Narodiv
14. Polyclinic (Layosha Gavro)
15. Cinema "Bratyslava"
16. St. Mate Zalky

1. St. Mate Zalky
2. Polyclinic (Layosha Gavro)
3. Metro Station Obolon
4. Fire part
5. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
6. St. Marshal Tymoshenka
7. St. Zoi Gayday
8. St. Geroiv Dnipra
9. Metro Station Geroiv Dnipra
10. Torgovyy Complex (Geroiv Dnipra
11. Ave. Geroiv Stalingradu (St. Geroiv Dnipra)
12. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
13. St. North

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Geroiv Dnipra station, Obolonskyi Avenue
CAM № 171    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Geroiv Dnipra station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Ozerna street

Marshala Tymoshenka street - Marshala Malynovskoho street
CAM № 174    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Marshala Tymoshenka street - Marshala Malynovskoho street
WEB-CAM DIRECTION: Luhova street - Bohatyrska street

Minska station, Marshala Tymoshenka street
CAM № 172    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Minska station, Marshala Tymoshenka street
WEB-CAM DIRECTION: Minska square

Obolon station, Obolonskyi Avenue
CAM № 173    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Obolon station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka station