TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 402-RT (4Tr)
Stops list
1. St. North
2. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
3. Ave. Geroiv Stalingradu (St. Geroiv Dnipra)
4. Torgovyy Complex (Geroiv Dnipra)
5. Metro Station Geroiv Dnipra
6. Obolonskyy Ave.
7. St. Geroiv Dnipra
8. St. Zoi Gayday
9. St. Marshal Tymoshenka
10. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
11. Fire Part
12. Metro Station Obolon
13. Sq. Druzhby Narodiv
14. Polyclinic (Layosha Gavro)
15. Cinema "Bratyslava"
16. St. Mate Zalky

1. St. Mate Zalky
2. Polyclinic (Layosha Gavro)
3. Metro Station Obolon
4. Fire part
5. Shkola Mystetstv (Malynovskogo)
6. St. Marshal Tymoshenka
7. St. Zoi Gayday
8. St. Geroiv Dnipra
9. Metro Station Geroiv Dnipra
10. Torgovyy Complex (Geroiv Dnipra
11. Ave. Geroiv Stalingradu (St. Geroiv Dnipra)
12. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
13. St. North

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

20b Moskovskyj Avenue
CAM № 11    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: 20b Moskovskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Bogatyrska St.

Heroiv Stalingrada avenue
CAM № 111    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Heroiv Stalingrada avenue
WEB-CAM DIRECTION: Mate Zalky street