TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 371-RT
Stops list
1. Avtostantsiia "Darnytsia"
2. Metro Station Lisova
3. St. Popudrenka
4. V. Zazyme

1. V. Zazyme
2. Bykovnia
3. DEU Dniprovskiy district
4. Metro Station Lisova
5. Metro Station Chernigivska
6. Avtostantsiia "Darnytsia"