TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 329-RT
Stops list
1. Avtostantsiia "Darnytsia"
2. Metro Station Lisova
3. St. Popudrenka
4. V. Zazyme

1. V. Trebuhiv
2. Bykovnia
3. DEU Dniprovskiy district
4. Metro Station Chernigivska
5. Avtostantsiia "Darnytsia"