TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 325-RT
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Malyshka
3. St. Boychenka (Bratyslavska)
4. Rynok "Lisovyy" (Bratyslavska)
5. Meduchylysche
6. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
7. St. Kraynia
8. School Militia
9. Avtomagazyn
10. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
11. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
12. Universam "Dnipro"
13. Ave. Volodymyra Maiakovskogo (Drayzera)
14. ATs (Drayzera)
15. St. Balzaka
16. St. Balzaka
17. St. Mykoly Lavruhina
18. St. Radunska
19. Shop "Radun"
20. Zazime village
21. V. Puhivka

1. V. Puhivka
2. Zazime village
3. St. Lyskivska (Radunska)
4. Shop "Radun"
5. St. Mykoly Lavruhina
6. St. Balzaka
7. ATs (Drayzera)
8. Cinema "Florentsiia"
9. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
10. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
11. School Militia
12. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
13. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
14. Meduchylysche
15. Rynok "Lisovyy"
16. St. Boychenka (Bratyslavska)
17. St. Malyshka
18. Metro Station Lisova