TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 318-RT
Stops list
1. M. Gvozdov
2. Smt. Glevaha
3. V. Vita Poshtova
4. Smt. Chabany
5. Massiv Teremky
6. Odeskyy Market
7. Torgovyy Complex (Glushkova)
8. St. Academika Zabolotnogo
9. Odeska Sq.
10. Odeska Sq.
11. Lodovyy Stadium
12. Avtostoianka №4
13. Avtostantsiia "Pivdenna"
14. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
15. Magazyn-Salon "Prylady"
16. Hotel "Golosiivskyy"
17. Cinema "Zagreb"
18. Department store "Moskovskyy"
19. Golosiivskyy Park
20. St. Myhayla Stelmaha
21. Golosiivska Sq.
22. Polyclinic (Golosiivskyy)
23. Demiivskyy Lane
24. Metro Station Lybidska

1. Volodymyrskyy Market
2. St. Liubchenko
3. Metro Station Lybidska
4. Metro Station Demiivska
5. Golosiivska Sq.
6. St. Myhayla Stelmaha
7. Golosiivskyy Park
8. Department store "Moskovskyy"
9. Cinema "Zagreb"
10. Hotel "Golosiivskyy"
11. Magazyn-Salon "Prylady"
12. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
13. Avtostantsiia "Pivdenna"
14. Lodovyy Stadium
15. Odeska Sq.
16. Odeska Sq.
17. Torgovyy Complex (Glushkova)
18. Odeskyy Market
19. Smt. Chabany
20. V. Vita Poshtova
21. Smt. Glevaha
22. M. Gvozdov

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge