TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 309-RT
Stops list
1. Metro Station Vydubychi
2. Metro Station Vydubychy
3. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
4. Korchuvatskyy KBM
5. Korchuvate II
6. Avtomobilnyy Centre
7. Festyvalna
8. Vita 1
9. Vita 2
10. Shliahova Dilnytsia
11. V. Chapaevka
12. FK "Dynamo"
13. Lisova
14. V. Koncha-Zaspa
15. Sanatoriy "Koncha-Zacpa"
16. Stolychne Shosse
17. V. Pidgirtsi
18. V. Romankiv
19. V. Novi Bezradychy
20. V. Tarasivka
21. V. Nescheriv
22. M. Obuhiv

1. M. Obuhiv
2. V. Nescheriv
3. V. Tarasivka
4. V. Novi Bezradychy
5. V. Romankiv
6. V. Pidgirtsi
7. Stolychne Shosse
8. Sanatoriy "Koncha-Zacpa"
9. V. Koncha-Zaspa
10. Lisova
11. FK "Dynamo"
12. V. Chapaevka
13. Shliahova Dilnytsia
14. Vita 2
15. Vita 1
16. Festyvalna
17. Avtomobilnyy Centre
18. Korchuvatskyy KBM
19. Korchuvatskyy KBM
20. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
21. Metro Station Vydubychy
22. Metro Station Vydubychi