TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 247-RT (106A)
Stops list
1. St. Verbova (St.m. Petrivka)
2. Shopping Centre "Makros"
3. St. Pryozerna (Moskovskyy)
4. Supermarket (Moskovskyy Ave.)
5. Ave. Geroiv Stalingradu
6. Park Druzhby Narodiv
7. Torgovyy Centre (Vatutina)
8. Stantsiia "Vatutina"
9. Rayduzhnyy Massiv
10. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
11. Rynok "Pryvoz"
12. Torgovyy Complex
13. Nalogova Inspection
14. School of arts
15. St. Zakrevskogo (Saburova)
16. Rynok "Troeschyna"

1. Rynok "Troeschyna"
2. Rayduzhnyy Massiv
3. Stantsiia "Vatutina"
4. Torgovyy Centre (Vatutina)
5. Park Druzhby Narodiv
6. Ave. Geroiv Stalingradu
7. St. Layosha Gavro (Moskovskyy Ave.)
8. St. Verbova (St.m. Petrivka)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Perova Blvd
CAM № 6    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: Mykoly Kibalchycha St.

Perova Blvd
CAM № 7    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: General Vatutin Avenue

Obolon station, Obolonskyi Avenue
CAM № 173    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Obolon station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka station