TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 233-RT (28T)
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Malyshka
3. St. Boychenka (Bratyslavska)
4. Rynok "Lisovyy" (Bratyslavska)
5. Meduchylysche
6. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
7. St. Kraynia
8. School Militia
9. Avtomagazyn
10. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
11. Rynok "Pryvoz"
12. Torgovyy Complex
13. Nalogova Inspection
14. School of arts
15. St. Oleksandra Saburova
16. Universam "Vygurivschyna"
17. Blvd. Bykova
18. Polyclinic (Zakrevskogo)
19. St. M.Tsvetaevoi
20. Shop (Zakrevskogo)
21. St. Myloslavska (Zakrevskogo)
22. Rozvylka
23. St. Myloslavska (Radunska)
24. St. Budyschanska (Radunska)

1. St. Lyskivska (Radunska)
2. St. Budyschanska (Radunska)
3. St. Myloslavska (Radunska)
4. ZhEK 1319
5. St. Myloslavska (Zakrevskogo)
6. Shop (Zakrevskogo)
7. Polyclinic (Zakrevskogo)
8. St. Dankevycha
9. Blvd. Bykova
10. Blvd. Vysotskogo
11. St. Saburova (Zakrevskogo)
12. School of arts
13. Nalogova Inspection
14. Torgovyy Complex
15. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
16. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
17. School Militia
18. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
19. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
20. Meduchylysche
21. Rynok "Lisovyy"
22. St. Malyshka
23. Metro Station Lisova

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

37 Andriya Malyshka Street
CAM № 163    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: 37 Andriya Malyshka Street
WEB-CAM DIRECTION: Chernihivska metro station

Bratyslavs`ka Street, Lisovyi Ave
CAM № 183    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: Bratyslavs`ka Street, Lisovyi Ave
WEB-CAM DIRECTION: Henerala Vatutina Avenue