TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 233-RT (28T)
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Malyshka
3. St. Boychenka (Bratyslavska)
4. Rynok "Lisovyy" (Bratyslavska)
5. Meduchylysche
6. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
7. St. Kraynia
8. School Militia
9. Avtomagazyn
10. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
11. Rynok "Pryvoz"
12. Torgovyy Complex
13. Nalogova Inspection
14. School of arts
15. St. Oleksandra Saburova
16. Universam "Vygurivschyna"
17. Blvd. Bykova
18. Polyclinic (Zakrevskogo)
19. St. M.Tsvetaevoi
20. Shop (Zakrevskogo)
21. St. Myloslavska (Zakrevskogo)
22. Rozvylka
23. St. Myloslavska (Radunska)
24. St. Budyschanska (Radunska)

1. St. Lyskivska (Radunska)
2. St. Budyschanska (Radunska)
3. St. Myloslavska (Radunska)
4. ZhEK 1319
5. St. Myloslavska (Zakrevskogo)
6. Shop (Zakrevskogo)
7. Polyclinic (Zakrevskogo)
8. St. Dankevycha
9. Blvd. Bykova
10. Blvd. Vysotskogo
11. St. Saburova (Zakrevskogo)
12. School of arts
13. Nalogova Inspection
14. Torgovyy Complex
15. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
16. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
17. School Militia
18. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
19. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
20. Meduchylysche
21. Rynok "Lisovyy"
22. St. Malyshka
23. Metro Station Lisova