TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 231-RT (8Tr + 21Tr)
Stops list
1. Metro Station Ploscha Lva Tolstogo
2. St. Ivana Franka
3. St. Zhylianska
4. TETs 3
5. Sq. Petra Kryvonosa
6. St. Mykoly Ostrovskogo
7. St. Kavkazka
8. St. Urytskogo
9. Solom'ianska Sq.
10. St. Osvity
11. Sevastopolska Sq.
12. St. Smilianska
13. St. Vinnytska (Narodnogo Opolchennia)
14. St. Narodnogo Opolchennia
15. St. Fedora Ernsta
16. St. Kadetskyy Gay

1. St. Kadetskyy Gay
2. St. Fedora Ernsta
3. St. Narodnogo Opolchennia
4. Chervonozorianyy Ave. (Povitroflotskyy)
5. St. Osvity
6. Solom'ianska Sq.
7. St. Urytskogo
8. St. Kavkazka
9. Sq. Petra Kryvonosa
10. St. Lva Tolstogo
11. Metro Station Universytet
12. Metro Station Ploscha Lva Tolstogo

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Lva Tolstogo square
CAM № 104    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Lva Tolstogo square
WEB-CAM DIRECTION: Chervonoarmijska street

Gorkogo St. - Zhylyanska St.
CAM № 105    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Gorkogo St. - Zhylyanska St.
WEB-CAM DIRECTION: Chervonoarmijska St.

Bessarabska Square
CAM № 140    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Bessarabska Square
WEB-CAM DIRECTION: Tarasa Shevchenko blvd

Volodymyrs`ka St (theater National Opera)
CAM № 192    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Volodymyrs`ka St (theater National Opera)
WEB-CAM DIRECTION: Tarasa Shevchenka Blvd

улица Владимирская,60
CAM № 213    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: улица Владимирская,60
WEB-CAM DIRECTION: улица Льва Толстого

ул. Владимирская, КНУ им. Шевченко
CAM № 214    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: ул. Владимирская, КНУ им. Шевченко
WEB-CAM DIRECTION: бульвар Тараса Шевченко

135 Saksaganskogo St.
CAM № 60    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: 135 Saksaganskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Chervonoarmijska St

Sevastopolska Sqr.
CAM № 44    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Solomyanska Sqr.

Sevastopolska Sqr.
CAM № 45    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Solomyanskyy
ADDRESS: Sevastopolska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Karavaevi Dachi