TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 231-RT (8Tr + 21Tr)
Stops list
1. Metro Station Ploscha Lva Tolstogo
2. St. Ivana Franka
3. St. Zhylianska
4. TETs 3
5. Sq. Petra Kryvonosa
6. St. Mykoly Ostrovskogo
7. St. Kavkazka
8. St. Urytskogo
9. Solom'ianska Sq.
10. St. Osvity
11. Sevastopolska Sq.
12. St. Smilianska
13. St. Vinnytska (Narodnogo Opolchennia)
14. St. Narodnogo Opolchennia
15. St. Fedora Ernsta
16. St. Kadetskyy Gay

1. St. Kadetskyy Gay
2. St. Fedora Ernsta
3. St. Narodnogo Opolchennia
4. Chervonozorianyy Ave. (Povitroflotskyy)
5. St. Osvity
6. Solom'ianska Sq.
7. St. Urytskogo
8. St. Kavkazka
9. Sq. Petra Kryvonosa
10. St. Lva Tolstogo
11. Metro Station Universytet
12. Metro Station Ploscha Lva Tolstogo