TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 226-RT (30A)
Stops list
1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. V. Pika
5. St. Saliutna (Scherbakova)
6. Polyclinic (Scherbakova)
7. St. Stetsenka
8. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
9. Sady
10. Miske Cemetry
11. AP 5
12. Filling Station
13. St. Gazoprovidna
14. Village Berkovtsi
15. Lisorozsadnyk
16. St. Syneozernaia
17. Doroga Na Gostomil
18. St. City
19. 1-st Line
20. 7-th Line
21. Detsad Gamarnyka
22. Puscha-Vodytsia
23. V. Moschun

1. V. Moschun
2. Puscha-Vodytsia
3. St. Gamarnyka
4. 1-st Line
5. St. City
6. Doroga Na Gostomil
7. St. Syneozernaia
8. Village Berkovtsi
9. St. Gazoprovidna
10. Filling Station
11. AP 5
12. Miske Cemetry
13. Sady
14. Internatsionalna Sq.
15. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
16. Polyclinic (Scherbakova)
17. Salon "Mebli"
18. St. Saliutna (Scherbakova)
19. St. Krasnodarska (Scherbakova)
20. St. Estonska (Scherbakova)