TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 224-RT
Stops list
1. Metro Station Minska
2. Rayderzhadministratsiia
3. Rayderzhadministratsiia
4. St. Pryrichna
5. Dytiachyy Sad (Geroiv Stalingradu)
6. Unyversam (Geroiv Stalingradu)
7. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
8. St. North

1. St. North
2. Nalogova Inspectsiya (Ave. Geroiv Stalingradu)
3. Unyversam (Geroiv Stalingradu)
4. Dytiachyy Sad (Geroiv Stalingradu)
5. St. Pryrichna
6. St. Tymoshenka
7. Metro Station Minska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Minska station, Marshala Tymoshenka street
CAM № 172    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Minska station, Marshala Tymoshenka street
WEB-CAM DIRECTION: Minska square

Obolon station, Obolonskyi Avenue
CAM № 173    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Obolonskyy
ADDRESS: Obolon station, Obolonskyi Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka station