TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 214-RT (18A)
Stops list
1. Metro Station Harkivska
2. Rynok "Vyrlytsia"
3. St. Trostianetska (Revutskogo)
4. Shop (Revutskogo)
5. St. Novodarnytska (Revutskogo)
6. St. Zdolbunivska

1. St. Zdolbunivska
2. Pobutkompleks
3. St. Trostianetska (Revutskogo)
4. Rynok "Vyrlytsia"
5. Metro Station Harkivska