TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 212-RT (1A)
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Ave. Nauky
4. Cinema "Saliut"
5. St. P. Grabovskogo
6. Gidrometeorologichna
7. Hotel "Golosiivskyy"
8. Magazyn-Salon "Prylady"
9. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
10. Avtostantsiia "Pivdenna"
11. Lodovyy Stadium
12. Odeska Sq.
13. St. Academika Zabolotnogo
14. Torgovyy Centre (Zabolotnogo)

1. Torgovyy Centre (Zabolotnogo)
2. St. Academika Zabolotnogo
3. Odeska Sq.
4. Odeska Sq.
5. Lodovyy Stadium
6. Avtostoianka №4
7. Avtostantsiia "Pivdenna"
8. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
9. Magazyn-Salon "Prylady"
10. St. Lysogorska (Nauky)
11. Gidrometeorologichna
12. St. P. Grabovskogo
13. Cinema "Saliut"
14. Kondyterska Factory
15. Bus Terminal / Moscow Sq.
16. Metro Station Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge