TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 209-RT(38A)
Stops list
1. St. Iuriia Smolycha
2. St. S.Kovalevskoi
3. Hostel №6
4. Hostel №4 (Lomonosova)
5. St. Lomonosova
6. Metro Station Vasylkivska
7. Fabryka "Kyianka"
8. St. Vasylkivska
9. AP 1
10. St. Stelmaha
11. Polyclinic (Golosiivskyy)
12. Demiivskyy Lane
13. Metro Station Lybidska

1. Metro Station Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Metro Station Demiivska
4. Demiivskyy Lane
5. Metro Station Golosiivska
6. St. Stelmaha
7. AP 1
8. Fabryka "Kyianka"
9. Metro Station Vasylkivska
10. St. Lomonosova
11. Hostel №4 (Lomonosova)
12. Hostel №6
13. St. S.Kovalevskoi
14. St. Academician Kostycheva
15. St. Iuriia Smolycha

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge