TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 206-RT (80A)
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Metro Station Demiivska
4. Demiivskyy Lane
5. Golosiivska Sq.
6. St. Myhayla Stelmaha
7. Golosiivskyy Park
8. Department store "Moskovskyy"
9. Cinema "Zagreb"
10. Hotel "Golosiivskyy"
11. Magazyn-Salon "Prylady"
12. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
13. Avtostantsiia "Pivdenna"
14. Lodovyy Stadium
15. Odeska Sq.
16. Torgovyy Complex (Glushkova)
17. Odeskyy Market
18. Kibernetychnyy Centre

1. Kibernetychnyy Centre
2. Massiv Teremky
3. Odeskyy Market
4. Torgovyy Complex (Glushkova)
5. St. Academika Zabolotnogo
6. Odeska Sq.
7. Odeska Sq.
8. Lodovyy Stadium
9. Avtostoianka №4
10. Avtostantsiia "Pivdenna"
11. NK "Ekspotsentr Ukrainy"
12. Magazyn-Salon "Prylady"
13. Hotel "Golosiivskyy"
14. Cinema "Zagreb"
15. Department store "Moskovskyy"
16. Golosiivskyy Park
17. St. Myhayla Stelmaha
18. Golosiivska Sq.
19. Demiivskyy Lane
20. Metro Station Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge