TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 205-RT
Stops list
1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. Leningradska Sq. (Prazka)
3. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
4. Zavod "Vulkan"
5. St. Tampere
6. Berezniaky
7. Blvd. O.Davydova
8. Rusanivka
9. Bridge im.Patona
10. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny
11. St. Sergiia Strutynskogo (Druzhby Narodiv)
12. Pecherskyy Bridge
13. St. Cheska
14. Hotel "Druzhba"
15. Bus Terminal / Moscow Sq.
16. Chervonozorianyy Ave.
17. Mizhregionalna Academy Upravlinnya Personalom
18. Tehnikum Mizhregionalnoi Academy Upravlinnya Personalom
19. St. Mystetska
20. St. Kirovogradska (Chervonozorianyy)
21. St. Krutogirna
22. St. Narodna
23. St. Andriia Golovka
24. St. Bilgorodska
25. St. Vuzivska
26. Sevastopolskaia Sq. (Chokolivskyy)
27. Supermarket "Sevastopol"
28. Sq. Kosmonavtiv
29. St. Piterska
30. Railway Station "Karavaevi Dachi"
31. St. Lebedeva-Kumacha
32. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)

1. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
2. Borschagivska (Industrialnyy Shliahoprovid)
3. St. Lebedeva-Kumacha
4. Railway Station "Karavaevi Dachi"
5. St. Piterska
6. Sq. Kosmonavtiv
7. St. Antonova
8. Supermarket "Sevastopol"
9. Sevastopolska Sq.
10. St. Vuzivska
11. St. Maksyma Kryvonosa (Chervonozorianyy)
12. St. Bilgorodska
13. St. Andriia Golovka
14. St. Narodna
15. St. Krutogirna
16. St. Kirovogradska (Chervonozorianyy)
17. St. Mystetska
18. Tehnikum Mizhregionalnoi Academy Upravlinnya Personalom
19. Chervonozorianyy Ave.
20. Ave. Nauky
21. Kondyterska Factory
22. Bus Terminal / Moscow Sq.
23. Hotel "Druzhba"
24. St. Cheska
25. Metro Station Druzhby narodiv
26. St. Sergiia Strutynskogo
27. Bridge im.Patona
28. Rusanivka
29. Blvd. O.Davydova
30. Berezniaky
31. St. Tampere
32. Zavod "Vulkan"
33. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
34. Leningradska Sq. (Sergienko)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.