TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 203-RT (89A)
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn
2. Ave. Peremogy
3. Sviatoshynskyy Lane
4. ATP 3
5. St. Iakuba Kolasa
6. Polyclinic (Gnata Iury)
7. Firma "Svitanok"
8. Unyversam (Gnata Iury)

1. Unyversam (Gnata Iury)
2. Polyclinic (Gnata Iury)
3. St. Gnata Iury
4. St. Geroiv Kosmosu
5. Zavod "Buddetal"
6. ATP 3
7. Sviatoshynskyy Lane
8. St. Myhayla Kotelnykova
9. Metro Station Sviatoshyn