TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 202-RT (97A)
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn
2. St. General Vitruka
3. St. Deputatska (Peremogy)
4. European University
5. St. Krasnova (Vernadskogo)
6. NDI Problem Lyttya
7. Torgovyy Centre (Vernandskogo)
8. Metro Station Akademmistechko
9. Naftovyk
10. Rynok (Bulahovskogo)

1. Rynok
2. Naftovyk
3. Metro Station Akademmistechko
4. Metro Station Akademmistechko
5. Blvd. Vernadskogo
6. Torgovyy Centre (Vernandskogo)
7. NDI Problem Lyttya
8. School №19
9. St. Krasnova
10. St. Deputatska
11. St. Deputatska
12. Metro Station Sviatoshyn
13. Metro Station Sviatoshyn