TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 200k-RT
Stops list
1. St. Klavdiivska
2. Institute Modeliuvannia
3. St. Dymerska
4. St. General Naumova
5. Naftovyk
6. Metro Station Akademmistechko
7. Metro Station Akademmistechko
8. Dytiacha Polyclinic (Uborevycha)
9. St. Komandarma Uborevycha
10. St. Ushakova (Pryluzhna)

1. St. Ushakova (Pryluzhna)
2. Universam "Bilychi"
3. St. Komandarma Uborevycha
4. Dytiacha Polyclinic (Uborevycha)
5. Metro Station Akademmistechko
6. Naftovyk
7. St. Klavdiivska