TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 193k-RT
Stops list
1. Metro Station Vydubychi
2. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
3. Korchuvatskyy KBM
4. Korchuvate II
5. Ovocheva Base
6. Budkombinat

1. Budkombinat
2. Ovocheva Base
3. Korchuvate II
4. Korchuvatskyy KBM
5. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
6. Metro Station Vydubychy
7. St. Budindustrii
8. Metro Station Vydubychi