TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 193-RT
Stops list
1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
3. Zavod "Vulkan"
4. St. Tampere
5. Berezniaky
6. Blvd. O.Davydova
7. Rusanivka
8. Vydubytske Lake
9. Korchuvatskyy KBM
10. Metro Station Vydubychy
11. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
12. Korchuvatskyy KBM
13. Korchuvate II
14. Ovocheva Base
15. Budkombinat

1. Budkombinat
2. Ovocheva Base
3. Korchuvate II
4. Korchuvatskyy KBM
5. Tsementnyy Zavod (Stolychne Shose)
6. Metro Station Vydubychy
7. Vydubytske Lake
8. Rusanivka
9. Blvd. O.Davydova
10. Berezniaky
11. St. Tampere
12. Zavod "Vulkan"
13. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
14. Leningradska Sq. (Sergienko)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

Stolychne Hwy - Nauky Ave
CAM № 182    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Stolychne Hwy - Nauky Ave
WEB-CAM DIRECTION: towards the center