TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 191-RT
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
3. St. Sholom-Aleyhema
4. Meduchylysche
5. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
6. St. Kraynia
7. School Militia
8. Avtomagazyn
9. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
10. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
11. Universam "Dnipro"
12. Ave. Volodymyra Maiakovskogo (Drayzera)
13. ATs (Drayzera)
14. St. Balzaka
15. St. Drayzera
16. St. Beretti
17. St. Saburova (Balzaka)
18. St. Mykoly Lavruhina
19. St. Radunska
20. Shop "Radun"
21. St. Lyskivska (Radunska)
22. Stantsiia "Myloslavska"
23. Rozvylka
24. St. Myloslavska

1. St. Myloslavska
2. ZhEK 1319
3. St. Balzaka (Myloslavska)
4. St. Budyschanska
5. Dytiachyy Sad (Radunska)
6. St. Budyschanska (Radunska)
7. St. Lyskivska (Radunska)
8. Shop "Radun"
9. St. Lavruhina
10. Torgovyy Centre
11. School
12. St. Saburova (Balzaka)
13. St. Beretti
14. ATs (Drayzera)
15. Cinema "Florentsiia"
16. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
17. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
18. School Militia
19. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
20. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
21. Meduchylysche
22. St. Sholom-Aleyhema
23. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
24. Metro Station Lisova