TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 186-RT (13kA)
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn (Pobedy)
2. St. Nevska
3. St. Scherbakova (Peremogy)
4. Metro Station Nyvky
5. St. Nevska
6. Zavod "50-richchia Zhovtnia" (Tupoleva)
7. St. Estonska (Tupoleva)
8. Ovocheva Fabryka
9. Cafe "Ternopil"
10. Detsad (Tupoleva)
11. St. Bliuhera

1. St. Stetsenka
2. St. Bliuhera
3. Detsad (Tupoleva)
4. Cafe "Ternopil"
5. St. Estonska (Tupoleva)
6. Zavod "50-richchia Zhovtnia" (Tupoleva)
7. Metro Station Sviatoshyn (Peremogy)