TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 182-RT (26Tr)
Stops list
1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. Saliutna (Scherbakova)
5. Polyclinic (Scherbakova)
6. St. Stetsenka
7. Internatsionalna Sq.
8. St. Marshal Grechka
9. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
10. Ave. Radianskoi Ukraine
11. Ave. Pravdy
12. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
13. Torgovyy Centre (Poryka)
14. Dytiacha Polyclinic (Ave. Svobody)
15. Ave. Svobody

1. Ave. Svobody
2. St. Vasylia Poryka
3. Torgovyy Centre (Poryka)
4. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
5. Ave. Pravdy
6. Ave. Radianskoi Ukraine
7. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
8. Pharmacy / Syretskyy Drive
9. Internatsionalna Sq.
10. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
11. Polyclinic (Scherbakova)
12. Salon "Mebli"
13. St. Saliutna (Scherbakova)
14. St. Krasnodarska (Scherbakova)
15. St. Estonska (Scherbakova)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Shcherbakova Street, 45
CAM № 153    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Shcherbakova Street, 45
WEB-CAM DIRECTION: Shcherbakova St./Salyutna St.

ул. Саратовская, 18/16
CAM № 164    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: ул. Саратовская, 18/16
WEB-CAM DIRECTION: Перекресток улиц Салютной и Саратовской