TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 182-RT (26Tr)
Stops list
1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. Saliutna (Scherbakova)
5. Polyclinic (Scherbakova)
6. St. Stetsenka
7. Internatsionalna Sq.
8. St. Marshal Grechka
9. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
10. Ave. Radianskoi Ukraine
11. Ave. Pravdy
12. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
13. Torgovyy Centre (Poryka)
14. Dytiacha Polyclinic (Ave. Svobody)
15. Ave. Svobody

1. Ave. Svobody
2. St. Vasylia Poryka
3. Torgovyy Centre (Poryka)
4. Budynok Pobutu (Ave. Pravdy)
5. Ave. Pravdy
6. Ave. Radianskoi Ukraine
7. Vydavnytstvo "Kyivska pravda"
8. Pharmacy / Syretskyy Drive
9. Internatsionalna Sq.
10. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
11. Polyclinic (Scherbakova)
12. Salon "Mebli"
13. St. Saliutna (Scherbakova)
14. St. Krasnodarska (Scherbakova)
15. St. Estonska (Scherbakova)