TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 174-RT (89A)
Stops list
1. Metro Station Sviatoshyn
2. Sviatoshynskyy Lane
3. ATP 3
4. St. Iakuba Kolasa
5. Polyclinic (Gnata Iury)
6. Firma "Svitanok"
7. Unyversam (Gnata Iury)
8. Cinema "Leyptsyg"
9. St. Korolova
10. STO 13097
11. St. Lytvynenko-Volgemut
12. Santehzavod
13. St. Zholudeva (Koroleva)
14. Massiv South Borschagivka
15. St. Bulgakova (Koroleva)
16. Borschagivskyy Himfarmzavod
17. Kyiv-Volynska
18. Post-Volynskyy

1. Post-Volynskyy
2. Kyiv-Volynska
3. St. Myru
4. St. Bulgakova (Koroleva)
5. Massiv South Borschagivka
6. St. Zholudeva (Koroleva)
7. Elektrotehnichnyy Zavod
8. Santehzavod
9. St. Sim'i Sosninyh (Korolova)
10. Industrial Association "Krystal"
11. St. Potapova
12. Unyversam (Gnata Iury)
13. Polyclinic (Gnata Iury)
14. St. Gnata Iury
15. St. Geroiv Kosmosu
16. Zavod "Buddetal"
17. ATP 3
18. Sviatoshynskyy Lane
19. St. Myhayla Kotelnykova
20. Metro Station Sviatoshyn

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Hnata Jury St.
CAM № 55    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 15 Hnata Jury St.
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva road

Symyrenka Street, 2
CAM № 156    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Symyrenka Street, 2
WEB-CAM DIRECTION: Symyrenka St - Zodchykh St - Koltsova Blvd