TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 166-RT (23Tr)
Stops list
1. Luk'ianivska Sq.
2. Supermarket / St. Dovnar-Zapolskogo
3. St. Biloruska / St. Iakira
4. St. Iakira
5. St. Pugachova
6. Mototsykletnyy Zavod
7. St. Sim'i Hohlovyh
8. Metro Station Dorogozhychi
9. St. Academician Grekova (Schuseva)
10. St. Vavylovyh
11. Railway Station "Syrets"
12. St. Saratovska (Stetsenka)
13. St. Tyraspolska
14. Internatsionalna Sq. / St. Stetsenko
15. Sady
16. St. Stetsenka
17. St. Academician Tupoleva

1. St. Stetsenka
2. St. Academician Tupoleva
3. St. Vasylia Bliuhera
4. Internatsionalna Sq.
5. Internatsionalna Sq.
6. St. Scherbakova (Stetsenka)
7. St. Saratovska (Stetsenka)
8. Dzherelo (Stetsenko)
9. Metro Station Syrets
10. St. Academician Schuseva
11. St. Academician Grekova (Schuseva)
12. Metro Station Dorogozhychi
13. Sportyvnyy Complex
14. St. Sim'i Hohlovyh
15. Mototsykletnyy Zavod
16. St. Pugachova
17. St. Iakira
18. St. Biloruska
19. St. Dovnar-Zapolskogo
20. Luk'ianivska Sq.

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

перекрёсток ул. Вячеслава Черновола и ул. Златоустовской
CAM № 206    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: перекрёсток ул. Вячеслава Черновола и ул. Златоустовской
WEB-CAM DIRECTION: проспект Воздухофлотский

Dorogizgytska St. - Melnikova St.
CAM № 67    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Dorogizgytska St. - Melnikova St.
WEB-CAM DIRECTION: Dorohozhychi substation

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 17    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Petrivka substation

Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
CAM № 18    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Dorohozhychi substation, Oleny Teligy St.
WEB-CAM DIRECTION: Peremogy Avenue

Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
CAM № 196    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Intersection of streets Dorogozhytska and Oleny Telihi
WEB-CAM DIRECTION: Syrets park

Shcherbakova Street, 45
CAM № 153    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Podilskyy
ADDRESS: Shcherbakova Street, 45
WEB-CAM DIRECTION: Shcherbakova St./Salyutna St.