TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 99-A
Stops list
1. Minske Road
2. St. Kondratiuka
3. Diagnostychnyy Centre
4. School №9
5. Ave. Marshal Rokosovskogo
6. St. Myhayla Mayorova
7. Garazhi
8. St. Lebedynska
9. St. Bogatyrska
10. St. Zoi Gayday
11. Metro Station Minska

1. Metro Station Minska
2. St. Zoi Gayday
3. St. Bogatyrska
4. Autobus Park Num. 6
5. Garazhi
6. St. Myhayla Mayorova
7. St. Poliarna (Rokosovskogo)
8. School №9
9. Diagnostychnyy Centre
10. St. Kondratiuka
11. Minske Road