TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 98-A
Stops list
1. St. Myloslavska (Balzaka)
2. St. Maryny Tsvetaevoi
3. St. Dankevycha
4. St. Balzaka (Saburova)
5. Budynok Pobutu (Saburova)
6. St. Saburova
7. Torgovyy Centre (Saburova)
8. St. Saburova
9. St. Zakrevskogo (Saburova)
10. Zavod "Almaz"
11. Pozhezhne Depo
12. BU 149
13. Gorody
14. Povorot Na TETs 6

1. TETs 6
2. Povorot Na TETs 6
3. Gorody
4. BU 149
5. Pozhezhne Depo
6. Zavod "Almaz"
7. St. Zakrevskogo (Saburova)
8. Torgovyy Centre (Saburova)
9. St. Saburova
10. Budynok Pobutu (Saburova)
11. St. Saburova
12. St. Dankevycha
13. St. Myloslavska (Balzaka)