TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 91-A(Peak hours)
Stops list
1. Moskovska Sq. (Avtovokzal)
2. Ave. Nauky
3. Margarynovyy Zavod
4. Railway Station "Kyiv-Moskovskyy"
5. Metro Station Slavutych
6. Metro Station Osokorky (Bazhana)
7. St. Borysa Gmyri
8. Metro Station Pozniaky
9. Ave. Petra Grygorenka
10. St. Koshytsia
11. St. Dragomanova (Ahmatovoi)
12. Harkivskyy Massiv

1. Harkivskyy Massiv
2. Shopping Centre.
3. Metro Station Pozniaky
4. Metro Station Pozniaky
5. Metro Station Osokorky (Bazhana)
6. Metro Station Slavutych
7. Railway Station "Kyiv-Moskovskyy"
8. Margarynovyy Zavod
9. Kondyterska Factory
10. Chervonozorianyy Ave.

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge