TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 9Tr-A
Stops list
1. Airport Kyiv
2. St. Volynska
3. St. Fedora Ernsta (Povitroflotskyy)
4. St. Vinnytska
5. Chervonozorianyy Ave. (Povitroflotskyy)
6. St. Osvity
7. Solom'ianska Sq.
8. St. Kurska
9. St. Iuliusa Fuchyka
10. St. Lukashevycha
11. Railway Terminal

1. Pivdennyy Railway Terminal
2. St. Mykoly Lukashevycha
3. St. Iuliusa Fuchyka
4. St. Kurska
5. Solom'ianska Sq.
6. St. Osvity
7. Sevastopolska Sq.
8. St. Smilianska
9. St. Vinnytska
10. St. Fedora Ernsta (Povitroflotskyy)
11. St. Volynska
12. Airport Kyiv

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Povitroflotskyj bridge
CAM № 35    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Povitroflotskyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Politehnichnyj Instytut substation

Povitroflotskyj bridge
CAM № 32    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Povitroflotskyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: Povitroflotskyj Avenue

Povitroflotskyj bridge
CAM № 31    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Povitroflotskyj bridge
WEB-CAM DIRECTION: V. Chornovola St.