TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 89-A (Peak hours)
Stops list
1. St. Bulgakova (Koroleva)
2. Massiv South Borschagivka
3. St. Zholudeva (Koroleva)
4. Elektrotehnichnyy Zavod
5. Santehzavod
6. St. Sim'i Sosninyh (Korolova)
7. Industrial Association "Krystal"
8. St. Potapova
9. Unyversam (Gnata Iury)
10. Polyclinic (Gnata Iury)
11. St. Gnata Iury
12. St. Geroiv Kosmosu
13. Zavod "Buddetal"
14. ATP 3
15. Sviatoshynskyy Lane
16. St. Myhayla Kotelnykova
17. Metro Station Sviatoshyn

1. Metro Station Sviatoshyn
2. Ave. Peremogy
3. Sviatoshynskyy Lane
4. ATP 3
5. Zavod "Buddetal"
6. St. Iakuba Kolasa
7. Polyclinic (Gnata Iury)
8. Firma "Svitanok"
9. Unyversam (Gnata Iury)
10. Cinema "Leyptsyg"
11. St. Korolova
12. STO 13097
13. St. Lytvynenko-Volgemut
14. Santehzavod
15. St. Zholudeva (Koroleva)
16. Massiv South Borschagivka
17. St. Bulgakova (Koroleva)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Hnata Jury St.
CAM № 55    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: 15 Hnata Jury St.
WEB-CAM DIRECTION: Kiltseva road

Symyrenka Street, 2
CAM № 156    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Svyatoshynskyy
ADDRESS: Symyrenka Street, 2
WEB-CAM DIRECTION: Symyrenka St - Zodchykh St - Koltsova Blvd