TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 87-A
Stops list
1. Metro Station Osokorky (Bazhana)
2. St. Kniazhyy Zaton
3. Filling Station
4. AO "Osokor"
5. Railway Bridge
6. Dniprovska Naberezhna
7. Zaliznychna Platforma "Livyy bereg"
8. School (Shumskogo)
9. Library (Shumskogo)
10. St. Buchmy (Tychyny)
11. Rynok "Berezniaky"
12. Cinema "Start"
13. Zaliznychna Platforma "Kyivska-Rusanivka"
14. MMZ 2
15. Metro Station Livoberezhna
16. St. Mykilsko-Slobidska
17. St. Panelna (Lunacharskogo)

1. St. Mykilsko-Slobidska
2. Metro Station Livoberezhna
3. MMZ 2
4. St. M. Raskovoi
5. Stantsiia "Rusanivka"
6. St. Berezniakivska
7. St. Tychyny
8. Polyclinic (Tychyny)
9. Church
10. Library (Shumskogo)
11. School (Shumskogo)
12. Avtokooperatyv "Berezniaky"
13. Dniprovska Naberezhna
14. Railway Bridge
15. AO "Osokor"
16. Filling Station
17. Metro Station Osokorky (Bazhana)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Brovarskyi Avenue - Stroitelej St.
CAM № 10    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Brovarskyi Avenue - Stroitelej St.
WEB-CAM DIRECTION: Metro bridge

Lunacharskoho St - Mykilsko-Slobidska St
CAM № 186    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: Lunacharskoho St - Mykilsko-Slobidska St
WEB-CAM DIRECTION: Livoberezhna station, Brovarskyi Avenue