TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 79-A
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
3. St. Sholom-Aleyhema
4. UTOS
5. St. Academician Kurchatova
6. St. Marshal Zhukova
7. St. Miliutenka (Lisovyy)
8. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
9. St. Kraynia
10. School Militia
11. Avtomagazyn
12. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
13. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
14. Universam "Dnipro"
15. St. Architect Nikolaeva
16. Unyversam (Kashtanova)
17. Mikrorayon №3 (Kashtanova)

1. St. Kashtanova
2. Blok Poslug
3. St. Nikolaeva
4. ATs (Drayzera)
5. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
6. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
7. School Militia
8. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
9. St. Bratyslavska
10. St. Miliutenka (Lisovyy)
11. Lisovyy Ave.
12. St. Academician Kurchatova
13. UTOS
14. St. Sholom-Aleyhema
15. St. Mykoly Mateiuka (Zhukova)
16. Metro Station Lisova

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Perova Blvd
CAM № 6    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: Mykoly Kibalchycha St.

Perova Blvd
CAM № 7    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: General Vatutin Avenue