TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 76-A
Stops list
1. Metro Station Vasylkivska
2. Ohtyrskyy Lane
3. Academician Viliamsa
4. St. Marshal Koneva
5. St. Iuriia Smolycha
6. St. Academician Kostycheva
7. St. Vasylia Kasiiana

1. St. Vasylia Kasiiana
2. St. Iakubovskogo
3. Kiltseva Road
4. Pochta (Liatoshynskogo)
5. Rynok (Liatoshynskogo)
6. St. Liatoshynskogo
7. St. Kreysera "Avrora"
8. Marshal Koneva
9. Academician Viliamsa
10. St. Onufriia Trutenka
11. TRED
12. Academiya Sluzhby Bezpeky Ukrainy
13. Ohtyrskyy Lane
14. Kozatska St.
15. Fabryka "Kyianka"
16. Metro Station Vasylkivska