TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 61-A
Stops list
1. Platforma Troeschyna
2. Veterynarna Hospital
3. St. Pryozerna (Rayduzhna)
4. Avtomagazyn (Rayduzhna)
5. Avtorynok
6. St. Ivana Mykytenka
7. St. Mykoly Kybalchycha
8. St. Kurnatovskogo (Kybalchycha)
9. St. Mykoly Kybalchycha (Kurnatovskogo)
10. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
11. Rynok "Pryvoz"
12. Torgovyy Complex
13. Nalogova Inspection
14. School of arts
15. St. Zakrevskogo (Saburova)
16. Torgovyy Centre (Saburova)
17. St. Saburova
18. Budynok Pobutu (Saburova)
19. St. Gradynska
20. St. Radunska
21. Shop "Radun"
22. St. Lyskivska (Radunska)
23. St. Budyschanska (Radunska)
24. St. Myloslavska (Radunska)

1. St. Myloslavska (Radunska)
2. St. Budyschanska (Radunska)
3. St. Lyskivska (Radunska)
4. Shop "Radun"
5. St. Radunska
6. St. Gradynska
7. St. Balzaka (Saburova)
8. Budynok Pobutu (Saburova)
9. St. Saburova
10. Torgovyy Centre (Saburova)
11. St. Saburova (Zakrevskogo)
12. School of arts
13. Nalogova Inspection
14. Torgovyy Complex
15. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
16. Rynok "Troeschyna" (Vatutina)
17. St. Karbysheva
18. St. Kurnatovskogo (Kybalchycha)
19. St. Mykoly Kybalchycha
20. Blvd. Perova
21. St. Ivana Mykytenka
22. Avtomagazyn (Rayduzhna)
23. St. Pryozerna (Rayduzhna)
24. Veterynarna Hospital
25. Platforma Troeschyna

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 8    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Petra Zapozhca St.

Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
CAM № 9    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd - Sulejmana Stalskogo St.
WEB-CAM DIRECTION: Henerala Vavutina Aveneu

Perova Blvd
CAM № 6    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: Mykoly Kibalchycha St.

Perova Blvd
CAM № 7    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Desnyanskyy
ADDRESS: Perova Blvd
WEB-CAM DIRECTION: General Vatutin Avenue