TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 6-A
Stops list
1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. St. P.Usenka
3. Blvd. Verhovna Rada
4. Metro Station Chernigivska
5. St. Malyshka
6. St. Boychenka (Bratyslavska)
7. Rynok "Lisovyy" (Bratyslavska)
8. Meduchylysche
9. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
10. St. Kraynia
11. School Militia
12. Avtomagazyn
13. Rynok "Troeschyna" (Drayzera)
14. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
15. Universam "Dnipro"
16. Ave. Volodymyra Maiakovskogo (Drayzera)
17. ATs (Drayzera)
18. St. Drayzera
19. St. Beretti
20. St. Saburova (Balzaka)
21. St. Gradynska
22. St. Radunska
23. Shop "Radun"
24. St. Lyskivska (Radunska)
25. St. Budyschanska (Radunska)
26. St. Myloslavska (Radunska)
27. St. Slavska
28. V. Troeschyna (Lenina)
29. St. Suvorova (Lenina)
30. St. Lenina
31. Silrada
32. St. Bozhenka
33. Sviato-Troitskyy Temple
34. Avtostoianka (Balzaka)

1. Avtostoianka (Balzaka)
2. V. Vygurivschyna
3. St. S.Lazo
4. V. Troeschyna (Bozhenko)
5. V. Troeschyna
6. Silrada
7. St. Lenina
8. St. Suvorova (Lenina)
9. V. Troeschyna (Lenina)
10. St. Slavska
11. St. Myloslavska (Radunska)
12. St. Budyschanska (Radunska)
13. St. Lyskivska (Radunska)
14. Shop "Radun"
15. St. Radunska
16. St. Gradynska
17. St. Saburova (Balzaka)
18. St. Beretti
19. ATs (Drayzera)
20. Cinema "Florentsiia"
21. St. Mykoly Zakrevskogo (Drayzera)
22. Ave. General Vatutina (Bratyslavska)
23. School Militia
24. St. Suleymana Stalskogo (Bratyslavska)
25. Ave. Lesnoy (Bratyslavskaia)
26. Meduchylysche
27. St. Boychenka (Bratyslavska)
28. St. Malyshka
29. Metro Station Chernigivska
30. St. Chervonotkatska
31. Blvd. Verhovna Rada
32. Leningradska Sq. (Gagarina)