TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 55k-A(Peak hours)
Stops list
1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. Leningradska Sq. (Prazka)
3. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
4. Zavod "Vulkan"
5. St. Tampere
6. Berezniaky
7. Blvd. O.Davydova
8. Rusanivka
9. Bridge im.Patona
10. St. Staronavodnytska (Mazepy)
11. Redutnyy Lane
12. Vodokanal (Staronovodarnytska)
13. St. Kutuzova
14. Panasa Myrnogo
15. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
16. Sq. Slavy (Suvorova)
17. Sq. Slavy
18. Arsenalna Sq.

1. Arsenalna Sq.
2. Metro Station Arsenalna
3. Zavod "Arsenal"
4. Cinema "Zorianyy"
5. Kopylenka
6. St. Kutuzova
7. St. Panfilovtsiv
8. Vodokanal (Staronovodarnytska)
9. Redutnyy Lane
10. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny
11. Bridge im.Patona
12. Rusanivka
13. Blvd. O.Davydova
14. Berezniaky
15. St. Tampere
16. Zavod "Vulkan"
17. Leningradska Sq. (Vozz'ednannia)
18. Leningradska Sq. (Sergienko)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.