TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 55-A
Stops list
1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
3. Zavod "Vulkan"
4. St. Tampere
5. Berezniaky
6. Blvd. O.Davydova
7. Rusanivka
8. Bridge im.Patona
9. St. Staronavodnytska (Mazepy)
10. Redutnyy Lane
11. Vodokanal (Staronovodarnytska)
12. St. Kutuzova
13. Panasa Myrnogo
14. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
15. Sq. Slavy (Suvorova)
16. Arsenalna Sq.
17. Kriposnyy Lane
18. Klovskyy Spusk
19. Klovskyy Uzviz
20. Metro Station Klovska
21. St. Mechnykova

1. St. Mechnykova
2. Metro Station Klovska
3. Klovskyy Uzviz
4. Klovskyy Spusk
5. Kriposnyy Lane
6. Metro Station Arsenalna
7. Zavod "Arsenal"
8. Cinema "Zorianyy"
9. Kopylenka
10. St. Kutuzova
11. St. Panfilovtsiv
12. Vodokanal (Staronovodarnytska)
13. Redutnyy Lane
14. Bridge im.Patona
15. Rusanivka
16. Blvd. O.Davydova
17. Berezniaky
18. St. Tampere
19. Zavod "Vulkan"
20. Leningradska Sq. (Sergienko)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

3 Vozednannya Aveneu
CAM № 14    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 3 Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Leningradska Sqr.

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking