TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 55-A
Stops list
1. Leningradska Sq. (Sergienko)
2. Darnytskyy Univermag (Vozzednannia)
3. Zavod "Vulkan"
4. St. Tampere
5. Berezniaky
6. Blvd. O.Davydova
7. Rusanivka
8. Bridge im.Patona
9. St. Staronavodnytska (Mazepy)
10. Redutnyy Lane
11. Vodokanal (Staronovodarnytska)
12. St. Kutuzova
13. Panasa Myrnogo
14. St. Suvorova (Klovskyy Uzviz)
15. Sq. Slavy (Suvorova)
16. Arsenalna Sq.
17. Kriposnyy Lane
18. Klovskyy Spusk
19. Klovskyy Uzviz
20. Metro Station Klovska
21. St. Mechnykova

1. St. Mechnykova
2. Metro Station Klovska
3. Klovskyy Uzviz
4. Klovskyy Spusk
5. Kriposnyy Lane
6. Metro Station Arsenalna
7. Zavod "Arsenal"
8. Cinema "Zorianyy"
9. Kopylenka
10. St. Kutuzova
11. St. Panfilovtsiv
12. Vodokanal (Staronovodarnytska)
13. Redutnyy Lane
14. Bridge im.Patona
15. Rusanivka
16. Blvd. O.Davydova
17. Berezniaky
18. St. Tampere
19. Zavod "Vulkan"
20. Leningradska Sq. (Sergienko)

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Bessarabska Square
CAM № 140    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Bessarabska Square
WEB-CAM DIRECTION: Tarasa Shevchenko blvd

Myhajla Hrushevskoho St, Arsenalna substation
CAM № 81    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Myhajla Hrushevskoho St, Arsenalna substation
WEB-CAM DIRECTION: Evropejska Sq

Arsenalna substation, Ivana Mazepy street
CAM № 80    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Arsenalna substation, Ivana Mazepy street
WEB-CAM DIRECTION: Slavy square

Kutuzova St - Lesi Ukrainky avenue
CAM № 96    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Kutuzova St - Lesi Ukrainky avenue
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 39    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge

Patona bridge
CAM № 15    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Patona bridge
WEB-CAM DIRECTION: Patona bridge toward the right bank

Vozednannya Aveneu
CAM № 16    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Vozednannya Aveneu
WEB-CAM DIRECTION: Rusanivska banking

Leningradska Sqr.
CAM № 12    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Leningradska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Kharkivske highway

Leningradska Sqr.
CAM № 13    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Leningradska Sqr.
WEB-CAM DIRECTION: Haharina Str.

Lva Tolstogo square
CAM № 104    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Lva Tolstogo square
WEB-CAM DIRECTION: Chervonoarmijska street