TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 54-A
Stops list
1. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny
2. Bridge im.Patona
3. Vydubytske Lake
4. Metro Station Vydubychi
5. St. Budindustrii
6. DOK
7. TETs 5 (Naddniprianske Shose)
8. Filling Station
9. St. Promyslova
10. Avtostoianka

1. V. Komsomolske
2. Avtostoianka
3. St. Promyslova
4. Filling Station
5. TETs 5 (Promyslova)
6. St. Budindustrii
7. DOK
8. St. Budindustrii (Naddniprianske shose)
9. Zaliznychna Platforma "Botanichna"
10. Vydubytske Lake
11. Bridge im.Patona
12. Sq. Geroiv Velykoi Vitchyznianoi Viyny

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 36    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Druzgby Narodiv substation

Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
CAM № 37    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Pecherskyy
ADDRESS: Heroiv VVV Sqr., Druzgby Narodiv blwd
WEB-CAM DIRECTION: Staronavodnytska St.