TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 52-A
Stops list
1. Metro Station Lybidska
2. Ave. Nauky
3. Cinema "Saliut"
4. St. P. Grabovskogo
5. Gidrometeorologichna
6. St. Lysogorska (Nauky)
7. Institute Fizyky
8. St. Marshalska
9. St. Kytaivska
10. School №122
11. St. Borovychenka
12. Yagidnyy Lane
13. Gospytal (Iagidna)
14. Sambirskyy Lane
15. Sportshkola №8
16. St. Zakarpatska

1. St. Zakarpatska
2. Sportshkola №8
3. Sambirskyy Lane
4. Yagidnyy Lane
5. St. Borovychenka
6. School №122
7. St. Kytaivska
8. St. Marshalska
9. Bagrynova Hill
10. Institute Fizyky
11. St. Lysogorska (Nauky)
12. Gidrometeorologichna
13. St. P. Grabovskogo
14. Cinema "Saliut"
15. Kondyterska Factory
16. Metro Station Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Stolychne Hwy - Nauky Ave
CAM № 182    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Stolychne Hwy - Nauky Ave
WEB-CAM DIRECTION: towards the center