TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 5-A
Stops list
1. St. Iziumska
2. ATP 6
3. St. Grinchenka
4. St. Iamska
5. St. Volodymyro-Lybidska
6. St. Schorsa
7. St. Ulianovyh (V. Vasylkivska)
8. St. Fedorova (V. Vasylkivska)
9. Metro Station Olimpiyska
10. Zhylianska (Velyka Vasylkivska)
11. St. Velyka Vasylkivska (Saksaganskogo)
12. Veteranska Apteka OAO "Farmak"
13. St. Pankivska (Saksaganskogo)
14. St. Lva Tolstogo
15. Central Railway Terminal

1. Central Railway Terminal
2. St. Zhylianska
3. St. Lva Tolstogo (Zhylianska)
4. St. Pankivska (Zhylianska)
5. Center Employment
6. St. Volodymyrska (Zhylianska)
7. St. Gorkogo (Zhylianska)
8. Dymytrova
9. St. Fedorova
10. St. Ulianovyh (Gorkogo)
11. St. Bozhenka
12. St. Iamska
13. St. Grinchenka
14. ATP 6
15. St. Iziumska
16. St. Iziumska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.