TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 38-A
Stops list
1. St. S.Kovalevskoi
2. Hostel №6
3. Hostel №4 (Lomonosova)
4. St. Lomonosova
5. Metro Station Vasylkivska
6. Fabryka "Kyianka"
7. St. Vasylkivska
8. AP 1
9. St. Stelmaha
10. Polyclinic (Golosiivskyy)
11. Demiivskyy Lane
12. Metro Station Demiivska

1. Metro Station Demiivska
2. Demiivskyy Lane
3. Metro Station Golosiivska
4. St. Stelmaha
5. Fabryka "Kyianka"
6. Metro Station Vasylkivska
7. St. Lomonosova
8. Hostel №4 (Lomonosova)
9. Hostel №6
10. St. S.Kovalevskoi

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.