TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 33-A
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. Torgivelno-Ekonomichnyy University
3. St. Mateiuka
4. Volgogradska Sq.
5. Cinema "Rosiia"
6. Ave. Lesnoy (Myliutenko)
7. St. Miliutenka (Lisovyy)
8. St. Marshal Zhukova

1. St. Marshal Zhukova
2. Ave. Lesnoy (Myliutenko)
3. Cinema "Rosiia"
4. Volgogradska Sq.
5. St. Mykoly Mateiuka
6. Torgivelno-Ekonomichnyy University
7. Metro Station Lisova

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

37 Andriya Malyshka Street
CAM № 163    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: 37 Andriya Malyshka Street
WEB-CAM DIRECTION: Chernihivska metro station

Bratyslavs`ka Street, Lisovyi Ave
CAM № 183    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: Bratyslavs`ka Street, Lisovyi Ave
WEB-CAM DIRECTION: Henerala Vatutina Avenue