TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 31-A
Stops list
1. St. Tatarska
2. Institute Avtomatyky
3. St. Nagirna
4. Delegatskyy Lane / St. Baggovutivska
5. St. Baggovutivska
6. St. Iakira
7. St. Gertsena
8. Metro Station Luk'ianivska
9. St. Degtiarivska (Dovnar-Zapolskogo)
10. St. Moldavska
11. St. Marshal Rybalka
12. St. V. Iarmoly
13. Metro Station Politehnichnyy Institute

1. Metro Station Politehnichnyy Institute
2. St. V. Iarmoly
3. St. Marshal Rybalka
4. St. Dovnar-Zapolskogo
5. St. Degtiarivska (Dovnar-Zapolskogo)
6. Luk'ianivska Sq.
7. Supermarket / St. Dovnar-Zapolskogo
8. St. Biloruska / St. Iakira
9. St. Iakira
10. Oblasna Hospital
11. St. Ovrutska / Baggovutovska
12. St. Nagirna
13. Institute Avtomatyky
14. St. O.Shmidta
15. St. Polovetska
16. Tatarskyy Lane
17. St. Tatarska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Poltavska st. 10
CAM № 197    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: Poltavska st. 10
WEB-CAM DIRECTION: Dmytrivska st.

перекрёсток ул. Вячеслава Черновола и ул. Златоустовской
CAM № 206    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Shevchenksvskyy
ADDRESS: перекрёсток ул. Вячеслава Черновола и ул. Златоустовской
WEB-CAM DIRECTION: проспект Воздухофлотский