TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 27-A
Stops list
1. Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Ave. Nauky
4. Cinema "Saliut"
5. Gidrometeorologichna
6. St. Lysogorska (Nauky)
7. Institute Fizyky
8. Avtomaysterni
9. Bagrynova Hill
10. St. Marshalska
11. St. Kytaivska
12. Railway Pereizd
13. Zavod ZHBK (Chervonopraporna)
14. St. Chervonopraporna
15. Tsementnyy Zavod (Chevonopraporna)
16. Kyiv Pyvovarnyy Zavod "Slavutych"
17. ATP 1007
18. V. Pyrogiv

1. V. Pyrogiv
2. ATP 1007
3. Kyiv Pyvovarnyy Zavod "Slavutych"
4. Tsementnyy Zavod (Chevonopraporna)
5. St. Chervonopraporna
6. Zavod ZHBK (Chervonopraporna)
7. St. Kytaivska
8. St. Marshalska
9. Bagrynova Hill
10. Institute Fizyky
11. St. Lysogorska (Nauky)
12. Gidrometeorologichna
13. Cinema "Saliut"
14. Kondyterska Factory
15. Bus Terminal / Moscow Sq.
16. Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge