TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 20-A
Stops list
1. Lybidska
2. Bus Terminal / Moscow Sq.
3. Ave. Nauky
4. Cinema "Saliut"
5. Gidrometeorologichna
6. St. Lysogorska (Nauky)
7. Institute Fizyky
8. Avtomaysterni
9. St. Marshalska
10. St. Kytaivska
11. Korchuvatskyy KBM
12. Korchuvate II
13. Ovocheva Base
14. Budkombinat

1. Budkombinat
2. Ovocheva Base
3. Korchuvatskyy KBM
4. St. Kytaivska
5. St. Marshalska
6. Bagrynova Hill
7. Institute Fizyky
8. St. Lysogorska (Nauky)
9. Gidrometeorologichna
10. Cinema "Saliut"
11. Kondyterska Factory
12. Bus Terminal / Moscow Sq.
13. Lybidska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Stolychne Hwy - Nauky Ave
CAM № 182    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Stolychne Hwy - Nauky Ave
WEB-CAM DIRECTION: towards the center