TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 19-A
Stops list
1. Kondyterska Factory
2. St. Iziumska
3. Frometivskyy Uzviz
4. Sovski Stavky
5. St. Kup'ianska
6. St. Kaysarova
7. School №121
8. St. Sumska
9. Avtobaza (Ohtyrskiy)

1. Avtobaza (Ohtyrskiy)
2. St. Sumska
3. School №121
4. St. Kaysarova
5. St. Kup'ianska
6. Sovski Stavky
7. Frometivskyy Uzviz
8. ATP 6
9. St. Iziumska
10. Chervonozorianyy Ave.
11. Moskovska Sq. (Avtovokzal)
12. Ave. Nauky

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

Saperno-Slobidska Street (station  Kyiv-Moskovskyi)
CAM № 166    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Saperno-Slobidska Street (station Kyiv-Moskovskyi)
WEB-CAM DIRECTION: Pivdennyi bridge

Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
CAM № 167    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: Nauky Avenu - Saperno-Slobidska Street
WEB-CAM DIRECTION: Moskovska square

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.