TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 12-A
Stops list
1. St. Iziumska
2. ATP 6
3. St. Kirovogradska
4. Frometivskyy Uzviz
5. Shop (Montazhnykiv)
6. Pochta (Montazhnykov)
7. St. Nechuia-Levytskogo
8. St. Gayova
9. St. Iaslynska
10. Tsukrovyy Institute
11. Tubinstytut
12. Tsukrovyy Institute
13. St. Zenitna
14. St. Universytetska
15. St. Golovka
16. St. Oleksiivska (Ozerna)
17. School (Kryvonosa)
18. St. Maksyma Kryvonosa (Osvity)
19. Cinema "Zirka"
20. St. Osvity
21. Solom'ianska Sq.
22. St. Solom'ianska
23. State University

1. State University
2. St. Oleksiivska (Ozerna)
3. St. Universytetska
4. St. Zenitna
5. Tsukrovyy Institute
6. Tubinstytut
7. Tsukrovyy Institute
8. St. Gayova
9. St. Nechuia-Levytskogo
10. Pochta (Montazhnykov)
11. Frometivskyy Uzviz
12. ATP 6
13. St. Iziumska

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 50    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Holosiivska Sqr.

15 Holosiivskyj Avenue
CAM № 51    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Golosiivskyy
ADDRESS: 15 Holosiivskyj Avenue
WEB-CAM DIRECTION: Moskavska Sqr.