TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 117-A
Stops list
1. Metro Station Livoberezhna
2. St. Mykilsko-Slobidska
3. St. Panelna (Lunacharskogo)
4. Silgosptehnika
5. Mykilska Slobidka
6. Rusanivski sady

1. Rusanivski sady
2. Mykilska Slobidka
3. Silgosptehnika
4. St. Panelna (Lunacharskogo)
5. St. Mykilsko-Slobidska
6. Metro Station Livoberezhna

WEBCAMS ON A ROUTE ON A ROUTE ON A ROUTE

1 Raisy Okipnoi St.
CAM № 52    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: 1 Raisy Okipnoi St.
WEB-CAM DIRECTION: Bravarskyj Avenue

Metro bridge
CAM № 75    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Darnytskyy
ADDRESS: Metro bridge
WEB-CAM DIRECTION: Right bank

Lunacharskoho St - Mykilsko-Slobidska St
CAM № 186    see on the map
CITY: Kyiiv
DISTRICT: Dniprovskyy
ADDRESS: Lunacharskoho St - Mykilsko-Slobidska St
WEB-CAM DIRECTION: Livoberezhna station, Brovarskyi Avenue