TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 11-A
Stops list
1. Metro Station Lisova
2. Lisnytstvo Putyvlska
3. Hvylynka
4. School (Kyslovodska)
5. Bykovnianskyy Lane
6. St. Radystiv
7. Detsad Radystov
8. Radiotsentr

1. Radiotsentr
2. Detsad Radystov
3. St. Radystiv
4. Bykovnianskyy Lane
5. Bykovnia 1
6. Bykovnia
7. DEU Dniprovskiy district
8. Metro Station Lisova